DALL-E 3, GPT-4, Brand Voices, data loading en meer: geïntegreerd in neuroflash AI Marketing Content Suite

dagen
uren
minuten
dagen
uren
minuten

Een heldenmerk in de hersenen: Neuroflash herpositioneren via AI-gestuurde neuromarketing

Inhoudsopgave

Waarom merkpositionering belangrijk is

In de snel veranderende markt van vandaag is merkpositionering belangrijker dan ooit om relevant en concurrerend te blijven. Naarmate de verwachtingen en voorkeuren van consumenten verschuiven, moeten merken hun identiteit en berichtgeving aanpassen om een sterke mentale beschikbaarheid te behouden – het gemak waarmee een merk in gedachten komt wanneer een consument klaar is om een aankoop te doen.1

Dit artikel gaat over hoe neuroflash, een innovator op het gebied van AI-ondersteunde neuromarketing, merkarchetypen gebruikt in zijn herpositioneringsstrategie. Het doel is om zich te onderscheiden van concurrenten en een sterkere emotionele band op te bouwen met hun doelgroep.

Strategische positionering omvat het definiëren van de rationele en emotionele voordelen van een merk en het afstemmen van de identiteit op de huidige verwachtingen, voorkeuren en trends van de consument. Naarmate deze factoren evolueren, moeten merken hun positionering aanpassen om hun concurrentievoordeel te behouden. Taco Bell, bijvoorbeeld, heeft zijn positionering veranderd van goedkoop Mexicaans eten naar een lifestylemerk voor jongeren, dat het archetype Rebel belichaamt, wat aansluit bij hun verlangen naar uniciteit.

Op dezelfde manier heeft McDonald’s haar positionering aangepast om zich te richten op gezondere menu-opties en een moderne restaurantambiance – een uiting van het Heldenarchetype door zich te richten op het overwinnen van de uitdaging van gezonder fastfood. Deze voorbeelden laten zien hoe aanpassing aan de tijdgeest van de consument de marktpositie van een merk aanzienlijk kan verbeteren.

In ons digitale tijdperk is de waarde van mentale beschikbaarheid, de onmiddellijke herinnering aan een merk wanneer een behoefte van de consument zich voordoet, toegenomen door de alomtegenwoordigheid van online kanalen en de hevige concurrentie om aandacht. Het is noodzakelijk voor merken zoals neuroflash, die hun wortels in de digitale wereld hebben en geen langdurige merkbekendheid hebben, om mentale beschikbaarheid te creëren en te behouden om de aandacht van de consument vast te houden.

Studies tonen aan dat mentale beschikbaarheid een aanzienlijke invloed heeft op de groei en het marktaandeel van merken. Uit een onderzoek van Kantar Millward Brown bleek dat merken met een robuuste mentale beschikbaarheid hun marktaandeel in een jaar tijd met gemiddeld 6,5% vergrootten en het beter deden dan merken met een zwakkere mentale beschikbaarheid, die gemiddeld slechts 1,5% groeiden. 2 Een ander onderzoek van Nielsen onthulde dat 59% van de consumenten eerder geneigd is om nieuwe producten te proberen van merken die ze herkennen, wat het belang onderstreept van mentale beschikbaarheid bij aankoopbeslissingen van klanten en het stimuleren van de verkoop. 3 Digitale merken, zoals neuroflash, kunnen strategieën gebruiken die de mentale beschikbaarheid vergroten en zijn daardoor beter in staat om een groter deel van de online markt te veroveren en te concurreren met bekende merken.

Mentale beschikbaarheid heeft betrekking op de aanwezigheid van het merk in het hoofd van de consument. 4 Het gaat erom hoe een merk in de geest springt wanneer een behoefte zich voordoet. Nike bijvoorbeeld, dat het archetype van de Heerser belichaamt, streeft ernaar dat je het ziet als het top-of-mind merk wanneer iemand nieuwe joggingschoenen nodig heeft. Om deze reflex te ontwikkelen, is het belangrijk om het merk te onderscheiden van concurrenten die strijden om dezelfde mentale ruimte.

Voorspellen wat in je opkomt is de kern van de merkstrategie van neuroflash. In de loop der jaren heeft neuroflashtechnologie veel succesvolle merken geholpen hun mentale beschikbaarheid te vergroten. Door de onbewuste voorkeuren en associaties van consumenten te voorspellen, helpt neuroflash inzichten te ontsluiten die traditionele marketingonderzoeksmethoden vaak niet aan het licht brengen. Deze inzichten inspireren communicatie met een consistent, eenduidig “gevoel” voor de persoonlijkheid van een merk en bouwen de geheugenstructuren op die nodig zijn voor top-of-mind dominantie.

Zoals in dit Forbes-artikel wordt gesteld, is het benadrukken van uniciteit cruciaal voor branding; door een gevestigde concurrent zoals Apple te kopiëren, zul je je niet onderscheiden. Omdat aantrekkingskracht en relevantie van het grootste belang zijn, moet de focus liggen op het positioneren van het merk rond de prioriteiten van de klant, waarbij het juiste archetype wordt gebruikt om een emotionele band te creëren. Consistentie in merkpositionering is ook essentieel en vereist een doordachte langetermijnaanpak. Tot slot staat geloofwaardigheid centraal bij het opbouwen van vertrouwen bij klanten; merken moeten daarom een waarheidsgetrouwe en emotioneel verbonden aanpak hanteren die aansluit bij de waarden van hun klanten en die helpt om het merk te verpersoonlijken in de hoofden van mensen over de hele wereld.

Persoonlijkheidsarchetypen – een kader voor positionering

De archetypes van Carl Jung bieden een model om te begrijpen hoe merken zich verbinden met onze emoties. Voor degenen die niet bekend zijn met deze terminologie: een archetype verwijst naar een betekenissysteem dat universeel en onbewust wordt begrepen – nadenken is niet nodig. Als je aan een archetype wordt blootgesteld, voelt iedereen meteen dezelfde emoties. Archetypen zijn er in verschillende vormen; de zon kan bijvoorbeeld een archetype zijn. Of denk aan Dr. Joseph Campbell, de wijlen, grote professor aan Harvard, wiens studie van de wereldmythologie onthulde dat alle grote verhalen gebaseerd zijn op dezelfde archetypische verhaalstructuur (de Reis van de Held). Dit artikel gaat over hoe je je merk kunt positioneren op basis van een archetypische persoonlijkheid.

Een goed voorbeeld van een persoonlijkheidsarchetype is Darth Vader. Eén blik op dit personage roept bij alle leeftijden, culturen en doelgroepen meteen een associatie op met het kwaad. Zelfs honden deinzen terug voor zijn komst. Het voordeel voor marketing is duidelijk: archetypes helpen je om de massa in beweging te krijgen! Emotioneel, niet rationeel. Door je merkstrategie af te stemmen op een persoonlijkheidsarchetype, wordt je communicatie coherenter, impactvoller en herkenbaarder. Als een advertentie is opgeladen met de kracht van een archetype, maakt iedereen meteen contact met de beoogde emotionele betekenis van het merk, wat leidt tot een hogere betrokkenheid (in een wereld waarin de aandachtspanne afneemt), een betere branding en een verbeterde merk-consumentrelatie. Het gevolg: De top-of-mind-beschikbaarheid van een merk neemt toe, wat helpt om van het merk een heerser in zijn categorie te maken.

Hier volgt een kort overzicht van Jungiaanse archetypes die zich lenen voor het opbouwen van de persoonlijkheid van een merk:

De archetypische afstemming van een merk veranderen kan een krachtige maar uitdagende onderneming zijn. Een succesvolle verschuiving stelt het merk in staat om nieuwe emotionele associaties aan te boren en zijn aantrekkingskracht te vergroten, terwijl een mislukte verschuiving bestaande klanten in verwarring kan brengen of van zich kan vervreemden.

Zo is Old Spice er met de populaire campagne “The Man Your Man Could Smell Like” in geslaagd om van een vermoeid, ouderwets merk een oneerbiedig, humoristisch merk te maken dat aansluit bij het Nar-archetype. 5 De advertenties gebruikten absurdistische humor om het merk nieuw leven in te blazen, terwijl ze nog steeds de nadruk legden op de belangrijkste voordelen van een aangename geur. De poging van Radio Shack om zichzelf te rebranden als “The Shack” vond daarentegen geen weerklank, kwam inauthentiek over en miste een duidelijk archetype.6

Als merken een archetypische verschuiving overwegen, moeten ze eerst duidelijk begrijpen hoe ze op dit moment worden waargenomen en of dat overeenkomt met een gevestigd archetype. Verschuivingen die voortbouwen op bestaande merkkenmerken en -waarden zullen waarschijnlijk succesvoller zijn dan verschuivingen die los van elkaar staan. Elke verschuiving moet worden ondersteund met consistente berichtgeving en klantervaringen op alle contactpunten.7

Merken moeten ook overwegen of een nieuw archetype aansluit bij de voorkeuren en waarden van hun doelklanten. Het is bijvoorbeeld onwaarschijnlijk dat een merk met een oudere, traditionele klantenbasis een plotselinge verschuiving naar het oneerbiedige Outlaw archetype zal omarmen. Klantonderzoek kan aan het licht brengen welke archetypen het merk geloofwaardig kan overnemen. Uiteindelijk moet het merk een balans vinden tussen nieuwigheid en authenticiteit, waarbij een goed gedefinieerd archetype wordt gebruikt als leidraad voor alle aspecten van de merkexpressie.8

Maar waarom zou je archetypes gebruiken om je merkpositie te bepalen?

Vertaal merkarchetypen naar mindshare via contentafstemming

Het kiezen van een uniek merkarchetype helpt bij het nemen van beslissingen over content, waarbij de lezer zich afvraagt of zijn merkcommunicatiestrategie overeenkomt met zijn unieke verhaal – worden de juiste verhalen verteld, wordt de juiste toon aangeslagen en worden de relevante onderwerpen aangesproken om de merkherinnering te verbeteren? Elk archetype draagt zijn eigen interactieve tapijt van verhalen, geloofssystemen, woordenschat en visuals met zich mee, die inspireren en uitdagen bij het creëren en presenteren van inhoud.

Deze betrokkenheid bij het archetype geeft niet alleen vorm aan het “hoe” van het genereren van content, maar zorgt er ook voor dat de merkboodschap consistent blijft op alle marketingplatforms. Merken worden aangemoedigd om levendige richtlijnen op te stellen die de kleuren, beelden, toon en berichtgeving beschrijven die hun gekozen archetype weerspiegelen. Dit zet de lezer aan tot nadenken: Zorgt deze afstemming voor een samenhangende merkervaring op alle interactiepunten met de consument, of het nu gaat om sociale media, websites, advertenties of zelfs displays in winkels?

Zo versterken de strakke, minimalistische ontwerpen en de boodschap “Think Different” van Apple consequent het Creator-archetype in alle touchpoints. 9 Op dezelfde manier zorgt Nike voor afstemming op het Helden-archetype in alles, van de opzwepende televisiespotjes waarin de triomfen van atleten worden gevierd tot displays in winkels met actiefoto’s van mensen die hun grenzen verleggen. 10

Naarmate het consumentengedrag evolueert, moeten merken wellicht nieuwe manieren vinden om hun archetypes uit te drukken die aansluiten bij verschuivende voorkeuren en prioriteiten. De COVID-19 pandemie, bijvoorbeeld, lijkt een verlangen te stimuleren naar merken die een gevoel van veiligheid, stabiliteit en comfort geven. 11 Merken die afgestemd zijn op het archetype Innocent, met de nadruk op eenvoud en gezondheid, of op het archetype Caregiver, met de nadruk op verzorging en bescherming, kunnen bijzonder goed gepositioneerd zijn om aansluiting te vinden bij de consumenten van vandaag.

Door alle aspecten van de merkervaring op elkaar af te stemmen en zich tegelijkertijd aan te passen aan digitale platforms en veranderende consumentenbehoeften, kunnen merken de blijvende kracht van archetypen volledig benutten. Nu we het belang van mentale beschikbaarheid en de rol van archetypen in merkpositionering hebben vastgesteld, gaan we kijken hoe neuroflash deze principes heeft toegepast op haar eigen herpositioneringsinspanningen.

Casestudie: Neuroflash Positionering

Om dit tot leven te brengen, laten we eens kijken naar hoe wij, bij neuroflash, ons eigen medicijn hebben gebruikt om archetype branding te gebruiken om onderscheidende relevantie te stimuleren in de categorie van Generative AI Content Tools.

Neuroflits Technologie

Onze reis begint met de technologie van emotie- en associatieanalyse – een fusie van datawetenschap en neuropsychologie, gebouwd op het solide fundament van grootschalige taalmodellen en online enquêtegegevens. Maakt jouw merk gebruik van de wetenschap van woordassociatie, die diep geworteld is in het psychologische begrip van onbewuste menselijke reacties op zinnen en woorden? Neuroflash maakt semantische modellen die emotionele en associatieve reacties op woorden voorspellen door gegevens uit verschillende bronnen, zoals sociale en massamedia, te ontleden.

Menselijke hersenen leren instinctief associaties in de echte wereld door middel van een proces dat wordt beschreven als “wat samen vuurt, draden samen”. Het impliceert dat onze hersenen bedreven zijn geraakt in het voorspellen van geassocieerde woorden – een evolutionair overlevingsmechanisme voor snelle reacties. Zorgt je brand storytelling ervoor dat je publiek instinctief zinnen als “Nike – Just do _” afmaakt?

Dit proces werkt op basis van onze hersenen die onbewust leegtes opvullen om waarschijnlijke betekenissen te creëren en is vergelijkbaar met de snelle vecht-vluchtreactie die door het limbische hersensysteem in gang wordt gezet in bedreigende situaties. Dergelijke reacties creëren semantische geheugenstructuren, of Distinctive Brand Assets, die specifieke zinnen of verhalen verbinden met een merk. Kan je merk bijvoorbeeld associaties hebben die zo impactvol zijn als Nike’s “Just Do It”, dat het verhaal van de reis van de held weerspiegelt, waardoor er geen ruimte is voor associaties met een ander merk?

Definitie semantische ruimte

Om terug te komen op onze casestudy, hebben we Large Language Models (LLM’s) gebruikt om impliciete vooroordelen en associaties vast te leggen in de bredere context van contentgeneratie. We begonnen met het maken van de “Semantic Space Definition”; we verzamelden een lijst van woorden en termen die direct gekoppeld zijn aan het maken van inhoud, zoals “schrijven”, “creativiteit”, “reclame”, “sociale media” etc. Deze verkenning strekte zich uit tot de gevoelens en hindernissen die bij deze activiteiten horen, zoals het verlangen naar expressie, het streven naar publieksbetrokkenheid, consistentie en authenticiteit. Deze oefening identificeerde meer dan duizend relevante woorden.

Concurrentielandschap en archetypische analyse

Vervolgens analyseerden we onze concurrenten en een paar archetypes die al resoneerden met ons team, waaronder de everyman, de magiër en de held. Door de websites en slogans van onze rivalen te bestuderen, kregen we inzicht in de beelden en merkarchetypes die ze uitstralen, waarbij ze zichzelf vaak positioneren als innovators die ideeën omzetten in inhoud. Dit leidde tot het besef dat neuroflash moeite zou hebben om zich te onderscheiden door eigenschappen uit te stralen die geassocieerd worden met innovatie en transformatie.

Naast het gebruik van de archetypes van Carl Jung hebben we een “ideaal” archetype geïntroduceerd. Dit “ideale” archetype kwam voort uit een uitgebreide workshop met Kochstrasse. Het ideaal-archetype hielp ons om onze kernwaarden en onze visie op effectieve communicatie in een AI-gedreven wereld op één lijn te brengen, met de nadruk op authenticiteit en voortdurende groei.

Associatienetwerken en Sweet Spot-identificatie

Met een rijke dataset bij de hand hebben we impliciete associatienetwerken geconstrueerd. Deze visuele kaarten benadrukken de sterke punten van verschillende merken en archetypes binnen het netwerk. Een cruciaal resultaat was de identificatie van een ‘sweet spot’. Het onderstaande Venn-diagram van de sweet spot illustreert de ideale combinatie van associaties die emotioneel positief zijn, relevant voor AI-gedreven contentcreatie en afgestemd op ons ideale merkarchetype.

Volledige resultaten met afbeeldingen.

Ontwikkeling Heldenarchetype

De onderscheidende woorden die zich in deze sweet spot bevinden, waren essentieel voor het creëren van ons unieke heldenarchetype.

Alleen AIAI + menselijke bewerking
Woorden hebben de macht om de toekomst vorm te geven .
In deze wereld wordt een held geboren met talent en passie. De droom belichamen dat boodschappen het hart van elk publiek kunnen raken. Met het vermogen om de impact van woorden te voorspellen, maakt deze held verhalen die een metgezel zijn op de reis naar het begrijpen en vormgeven van je verhaal.
Deze Held geeft iedereen kracht en staat als een baken van betekenis en authenticiteit, een kracht om te verlichten met een sterke visie. Meer dan alleen een AI-contentschrijver; neuroflash belichaamt de droom dat de juiste woorden sterker zijn dan welk zwaard ook. Op weg naar een toekomst waarin elke stem wordt gehoord en jouw verhaal de wereld kan veranderen.
Woorden hebben de macht om de toekomst vorm te geven .
Neuroflash is meer dan de zoveelste Al content writer en belichaamt de droom dat de juiste woorden sterker zijn dan welk zwaard dan ook!
Laat neuroflash je helpen contact te maken met het hart van je publiek. Door de impact van je woorden te voorspellen, helpt neuroflash je op weg om je Verhaal vorm te geven, een Verhaal dat staat als een baken van betekenis en authenticiteit, met de kracht om je publiek te verlichten met jouw visie.

De Held: Een kenmerkende Archetypische Missie voor neuroflits

Neuroflash’s beslissing om zijn merkpersoonlijkheid te modelleren rond het Heldenarchetype helpt het bedrijf een unieke positie te verwerven in het bruisende contentmarketingveld, waarbij het zich onderscheidt van concurrenten als Jasper, ChatGPT en Anyword, die zich richten op het Magiër archetype met een focus op creativiteit, technologie en innovatie. Hoe valt je merk op in een overvolle markt?

Door het Heldenarchetype te belichamen kan neuroflash resoneren met de ervaringen van onze cliënten op het gebied van persoonlijke groei door uitdagingen, waarbij de nadruk ligt op eer, waarheid en doorzettingsvermogen. Dit creëert een diepe en unieke emotionele band tussen neuroflash en haar klanten, wat bewijst dat woorden inderdaad machtiger kunnen zijn dan zwaarden. Zorgen de kenmerken van je merk voor een sterke emotionele band met je klanten?

Het Heldenarchetype vertegenwoordigt moed, transformatie en vastberadenheid en dient als leidraad voor inspirerende verhalen en het creëren van empathische menselijke verbindingen. Het vat het universele verhaal samen van het overwinnen van obstakels om je lot te vervullen. Hoe communiceert het archetype van je merk je verhaal?

Door de onderbewuste eigenschappen van het Heldenarchetype te belichamen, overstijgt neuroflash alleen technologische dapperheid en wordt het een pleitbezorger voor menselijke groei en transformatie. Overstijgen je archetype-eigenschappen het utilitaire perspectief van je merk? Door de processen van projectie en spiegeling ontdekten we dat we het Heldenarchetype op drie verschillende niveaus kunnen activeren.

Als de “Held” zal het nieuwe kleurenpalet voor neuroflash levendig en energiek zijn, met tinten die vitaliteit en inspiratie uitstralen. Overal op de website en in de productinterface zou neuroflash beelden moeten gebruiken van individuen die een nobel doel nastreven, volharden en triomferen, om zo het idee van de gebruiker als de held van zijn reis te versterken.

Naast esthetiek kan neuroflash zich richten op het uitdrukken van het “Held”-archetype door middel van de klantervaring. Volgens de narratieve structuur van de Reis van de Held van Joseph Campbell kan het inwerkproces van neuroflash als volgt worden beschreven:

Kortom, door de waarden van het heldenarchetype uit te dragen, nodigt neuroflash haar gebruikers uit om een verhalende reis te maken die het gewone overstijgt en een gevoel van diepe verbondenheid en loyaliteit stimuleert.

Bekende merken als Nike, Apple en Red Bull hebben het heldenarchetype ook gebruikt om loyale fans op te bouwen, door gebruik te maken van thema’s als moed, overwinning en het verleggen van persoonlijke grenzen.

De kracht van Archetype Branding in het tijdperk van AI

Merkpositionering blijft een cruciaal aspect voor bedrijven die relevant en concurrerend willen blijven in de snel evoluerende markt van vandaag. Omdat de verwachtingen en trends van consumenten blijven verschuiven, moeten merken hun imago en berichtgeving aanpassen om een sterke mentale beschikbaarheid te behouden – het gemak waarmee een merk in gedachten komt wanneer een consument klaar is om een aankoop te doen.12

Neuroflash toont de effectiviteit aan van het gebruik van merkarchetypen om diepere emotionele banden te creëren met doelgroepen. Door impliciete associaties te analyseren en het Heldenarchetype te identificeren als de ideale fit voor hun merk, wil neuroflash zich onderscheiden van concurrenten als Jasper, ChatGPT en Anyword, die zich voornamelijk richten op de nadruk van het Magiër archetype op creativiteit en innovatie.13

Als we naar de toekomst kijken, wordt verwacht dat de integratie van geavanceerde AI-technologieën met neuromarketingtechnieken de herpositioneringsstrategieën van merken zal veranderen. Door de toenemende verfijning van taalmodellen en tools voor sentimentanalyse kunnen merken nog gedetailleerder inzicht krijgen in consumentenvoorkeuren, -associaties en -emoties. Dit maakt op zijn beurt hyperconsistente merkervaringen mogelijk die resoneren via verschillende kanalen.

Maar nu het marketinglandschap steeds meer datagestuurd en geautomatiseerd wordt, moeten merken ook prioriteit geven aan authenticiteit en ethische praktijken. Consumenten zijn zich steeds meer bewust van de bezorgdheid over gegevensprivacy en zijn op zoek naar merken die aansluiten bij hun waarden. 14 Daarom zal een succesvolle herpositionering van merken in het tijdperk van AI een delicaat evenwicht vereisen tussen het gebruik van geavanceerde technologie en het behoud van een oprechte, mensgerichte benadering. Zoals je kon zien bij het Brand concept, resulteerde AI + Human edit in een beter concept dan AI alleen kon schrijven.

Concluderend kan worden gesteld dat neuroflash’s toepassing van AI-aangedreven neuromarketing met het raamwerk van merkarchetypen een overtuigend precedent schept voor de toekomst van merkpositionering. Naarmate de technologie zich blijft ontwikkelen en de verwachtingen van consumenten veranderen, zullen merken die de kracht van nieuwe technologieën en oude wijsheid inzetten om authentieke, emotioneel resonerende ervaringen te creëren, zich in een goede positie bevinden om groei en succes op de lange termijn te realiseren.

De herpositionering van Neuroflash is een overtuigende casestudy om dit evenwicht te vinden. Door geavanceerde neuromarketingtechnologie te combineren met de blijvende kracht van merkarchetypen, probeert neuroflash zich te onderscheiden door middel van een gegevensgestuurde, maar emotioneel authentieke merkidentiteit. Als de “Held” nodigt neuroflash zijn gebruikers uit om hun potentieel aan te boren en deelt hij in hun reis van transformatie.

Als het gaat om het vinden van woorden die krachtiger zijn dan zwaarden, moet je gewoon neuroflashen!

Deel deze post:

Hallo👋 Leuk dat je er bent

Genereer elke maand gratis AI-teksten en afbeeldingen! Inclusief chatbot, browserextensie, SEO-analyse en meer.

Video afspelen

KRIJG ELKE MAAND 2000 WOORDEN GRATIS.
REGISTREER JE GEWOON EN PROBEER HET UIT.

Creëer inhoud met neuroflash's AI. 10x sneller

Gebruik onze AI om elke maand gratis teksten en afbeeldingen te genereren. Meld je aan zonder creditcard.

Meer van neuroflash's blog

Ervaar neuroflash in actie met onze producttour

Tu estilo, tu información, ChatFlash lo comprende