DALL-E 3, GPT-4, Brand Voices, data loading en meer: geïntegreerd in neuroflash AI Marketing Content Suite

dagen
uren
minuten
dagen
uren
minuten

Passief naar actief herschrijven

Herformuleer elke tekst die in de passieve stem is geschreven naar de actieve stem om hem beknopter en interessanter te maken voor de lezers.

Voorbeelden gemaakt door neuroflash

Hoe je een goede opdracht schrijft om de beste AI-suggesties te krijgen

Goed kort voorbeeld

Slecht kort voorbeeld

Andere tekstsoorten