DALL-E 3, GPT-4, Brand Voices, data loading en meer: geïntegreerd in neuroflash AI Marketing Content Suite

dagen
uren
minuten
dagen
uren
minuten

Midjourney vs DALL-E vs Stabiele Verspreiding: Welke is de beste?

Inhoudsopgave

Midjourney vs DALL-E vs Stable Diffusion | Wat zijn beeldgeneratoren? | De toekomst van AI-technologie | Tekst-naar-spraak-modellen | Lees meer

AI Image Generators zijn het volgende grote ding op het internet geworden. In deze blog worden Midjourney vs DALL-E vs Stabiele Verspreiding vergeleken om te beslissen welke van deze drie de beste is.

https://app.neuro-flash.com/ai-images

Wat is Midjourney?

Midjourney beschrijft zichzelf als “een
onafhankelijk onderzoekslaboratorium
het verkennen van nieuwe denkwijzen en het uitbreiden van de verbeeldingskracht van de menselijke soort”. Het werd opgericht door David Holz.

Het is een interactieve chat waarin je via Discord commando’s en aanwijzingen naar een AI kunt sturen. Het geeft je dan een beeld op basis van je tekstaanwijzingen.

Voor- en nadelen

Voordelen van Midjourney

 • Resultaten van hoge kwaliteit
 • Het werk van anderen is te bekijken
 • Redelijke prijzen

Nadelen van Midjourney

 • Alleen beschikbaar via Discord
 • Privacy kost meer geld
 • Niet gemakkelijk te gebruiken

Voorbeelden

https://www.pinterest.de/pin/asking-ai-weekly-in-2022--981925524980716627/
https://mpost.io/top-50-text-to-image-prompts-for-ai-art-generators-midjourney-and-dall-e/
https://www.behance.net/gallery/146989475/MID-JOURNEY-Ai-Collection/modules/830420451

Wat is DALL-E?

DALL-E (of DALL-E) is een deep learning model van OpenAI waarbij je digitale beelden kunt genereren op basis van beschrijvingen. Het werd voor het eerst genoemd in 2021. In 2022 introduceerde OpenAI DALL-E 2 aan de wereld.

Leuk weetje: De naam is geïnspireerd op het Pixar-personage WALL-E en de kunstenaar Salvador Dalí.

Voor- en nadelen

Voordelen van DALLE-E

 • Hoogwaardige beelden van close ups en kledingontwerpen
 • Voorkomt dat je het voor slechte bedoelingen gebruikt
 • Genereert meerdere beelden

Nadelen van DALLE-E

 • Copyright van AI-beelden niet duidelijk
 • Kan valse resultaten opleveren
 • Als het een tekst niet begrijpt, kan het uit eerdere training genereren

Voorbeelden

https://michaelhoweely.com/2022/07/26/more-examples-of-ai-generated-dall-e-2-images/
https://openai.com/blog/dall-e/
https://www.zdnet.com/article/how-to-use-dalle-2-to-turn-your-wildest-imaginations-into-tangible-art/

Wat is stabiele verspreiding?

Net als de andere twee kun je met Stable Diffusion afbeeldingen genereren op basis van een tekstbeschrijving. De eerste release was op augustus 2022, en het is ontwikkeld door Stability AI, LMU München, Runway en CompVis groep. Zoals de meeste modellen is het geschreven met de populairste programmeertaal; Python.

Voor- en nadelen

Voordelen van stabiele verspreiding

 • Beelden van hoge kwaliteit
 • Onbegrensde mogelijkheden
 • Het verkennen van verschillende kunststijlen

Nadelen van Stabiele Verspreiding:

 • Voorlopig wereldwijd geen projecties van auteursrechten
 • AI-kunst heeft mogelijke risico’s
 • AI-technologie is onzeker

Voorbeelden

https://strikingloo.github.io/stable-diffusion-vs-dalle-2
https://strikingloo.github.io/stable-diffusion-vs-dalle-2
https://strikingloo.github.io/stable-diffusion-vs-dalle-2

Midjourney vs DALL-E vs Stabiele Verspreiding vs neuroflits

Naast deze drie zijn er genoeg andere AI beeldgeneratoren op de markt. Een daarvan is neuroflash, dat feitelijk werkt met een versie van een van de Stabiele Verspreidingsmodellen. Zo ziet het eruit:

Voorbeelden van neuroflash

https://app.neuro-flash.com/ai-images
https://app.neuro-flash.com/ai-images
https://app.neuro-flash.com/ai-images

Met neuroflash ben je in staat om alle beelden die je voor ogen hebt te genereren in het kuit van slechts enkele seconden. Zorg voor een gedetailleerde beschrijving (prompt) voor het beste resultaat. Probeer het nu uit.

Wat is kunstmatige intelligentie?

Kunstmatige intelligentie (AI) is het vermogen van een computerprogramma of een machine om te denken en te leren. Het is op vele manieren gedefinieerd, maar in het algemeen kan het worden omschreven als een manier om een computersysteem “slim” te maken – dat wil zeggen in staat om complexe taken te begrijpen en complexe opdrachten uit te voeren. Er zijn verschillende soorten AI, maar enkele van de meest voorkomende zijn machinaal leren, natuurlijke taalverwerking en computervisie.

Hoe werkt het?

Momenteel zijn er twee belangrijke soorten Kunstmatige Intelligentie, namelijk op regels gebaseerde systemen en machinaal leren. Regelgebaseerde systemen gebruiken een reeks vooraf bepaalde regels om beslissingen te nemen, terwijl machinaal leren steunt op algoritmen die leren van gegevens.

Het gebruik van AI-technologie: De regels

Er zijn geen specifieke regels die het gebruik van AI-technologie regelen, maar er zijn algemene principes die gevolgd moeten worden. Het eerste principe is dat met AI-technologie moet worden omgegaan op een manier die ethisch en sociaal verantwoord is. Dit betekent dat de mogelijke gevolgen van het gebruik van AI-technologie worden overwogen en dat ervoor wordt gezorgd dat de technologie niet wordt gebruikt op een manier die schade kan veroorzaken.

Het tweede principe is dat AI-technologie gebruikt moet worden om de mensheid als geheel ten goede te komen. Dit betekent het gebruik van AI-technologie om problemen op te lossen die mensen overal ter wereld treffen, zoals klimaatverandering, armoede en ziekte.

Het derde principe is dat AI-technologie gebruikt moet worden op een manier die transparant en controleerbaar is. Dit betekent open zijn over hoe AI-technologie wordt gebruikt en ervoor zorgen dat er mechanismen zijn om te waarborgen dat deze op verantwoorde wijze wordt gebruikt.

De toekomst van AI

https://app.neuro-flash.com/ai-images

Er zijn veel redenen om optimistisch te zijn over de toekomst van AI. Ten eerste vertoont het snelle tempo van de vooruitgang in de AI-technologie geen tekenen van vertraging. Ten tweede wordt AI steeds meer toegepast in allerlei bedrijfstakken en toepassingen, waardoor de invloed ervan op ons leven alleen maar toeneemt. Ten slotte is het potentieel van AI om de mensheid positief te beïnvloeden immens. Dus, wat kunnen we in de toekomst van AI verwachten?

Welnu, het is waarschijnlijk dat AI nog alomtegenwoordiger zal worden en in ons leven zal worden geïntegreerd. We kunnen ook verwachten dat het intelligenter wordt, omdat onderzoekers nieuwe manieren blijven vinden om AI-algoritmen te verbeteren. Daarnaast kunnen we verwachten dat AI een steeds grotere invloed zal hebben op de mensheid, omdat de mogelijkheden ervan blijven groeien.

Voordelen van AI

De voordelen van AI-technologie zijn legio, en ze zijn allemaal niet zo moeilijk te begrijpen. Voor bedrijven kunnen de voordelen van het implementeren van AI behoorlijk groot zijn. Ze kunnen je helpen de winst te verhogen en tegelijkertijd de kosten te verlagen. En voor individuen kunnen de voordelen van AI levensveranderend zijn. Hier zijn enkele belangrijke voordelen van kunstmatige intelligentie:

 1. Verhoogde efficiëntie en productiviteit
 2. Grotere nauwkeurigheid
 3. Verbeterde klantenservice
 4. Personalisatie
 5. Snelheid
 6. Nieuwe vacatures

Nadelen van AI-technologie

Er zijn veel nadelen aan het gebruik van AI-technologie, vooral als het om mensen gaat. Een nadeel is dat AI tot werkloosheid kan leiden omdat machines het werk sneller en efficiënter kunnen doen dan mensen. Hierdoor zouden veel mensen hun baan kunnen verliezen en geen nieuwe kunnen vinden. Een ander nadeel is dat AI-technologie gebruikt zou kunnen worden voor kwade doeleinden, zoals het maken van autonome wapens. AI-technologie kan ook grote schade toebrengen aan het milieu.

Als robots bijvoorbeeld op grote schaal in de landbouw zouden worden gebruikt, zouden ze grote hoeveelheden energie en grondstoffen nodig hebben, waardoor de hulpbronnen van de planeet onder druk zouden komen te staan. Bovendien zouden robots, als ze wijdverbreid zouden raken, enorme hoeveelheden elektronisch afval produceren, waarvan de correcte verwijdering zeer moeilijk en duur zou zijn.

Hoe werkt AI Image generator?

Artificiële intelligentie beeldgeneratoren zijn computerprogramma’s die nieuwe beelden uit het niets kunnen genereren. Deze programma’s zijn ontworpen om de manier na te bootsen waarop mensen beelden maken, door te beginnen met eenvoudige vormen en er dan details aan toe te voegen tot ze er realistisch uitzien. De eerste stap bij het maken van een AI-beeldgenerator is het ontwerpen van een “generatief model” van hoe beelden ontstaan. Dit model is gebaseerd op een reeks regels die bepalen hoe de basiselementen van een beeld (zoals lijnen, vormen en kleuren) gecombineerd kunnen worden om een nieuw beeld te maken.

Als het generatieve model compleet is, kan het gebruikt worden om nieuwe beelden te genereren door de regels te volgen die het bevat. Er zijn twee hoofdtypen AI-beeldgeneratoren: die welke “fotorealistische” beelden maken, en die welke “abstracte” of “gestileerde” beelden maken. Fotorealistische generatoren streven ernaar afbeeldingen te maken die op echte foto’s lijken, terwijl abstracte of gestileerde generatoren kunstwerken maken met een meer artistieke flair.

Wat is GPT-3?

GPT-3 is een computersysteem dat is ontworpen door OpenAI, een onderzoekslab voor kunstmatige intelligentie. Het is getraind op een dataset van meer dan een miljard woorden en kan tekst genereren als antwoord op aanwijzingen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van GPT-3?

GPT-3 heeft veel potentiële toepassingen door zijn vermogen om tekst te genereren. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden om automatische vertalingen te maken of te helpen bij schrijftaken als samenvatten of rapporten maken. Bovendien zou GPT-3 de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen kunnen helpen versnellen door een grote hoeveelheid gegevens voor trainingsdoeleinden te leveren.

Veelgestelde vragen

Wat zijn beeldgeneratoren?

Beeldgeneratoren zijn computerprogramma’s die vanuit het niets beelden genereren, gebaseerd op een reeks parameters die de gebruiker invoert. Deze beelden kunnen van alles zijn, van eenvoudige geometrische vormen tot complexe scènes of landschappen.

Wat zijn tekst-naar-beeld-generatoren?

Tekst-naar-beeld generatoren zijn computerprogramma’s die beelden genereren uit tekstuele beschrijvingen, meestal resulterend in al te letterlijke of komische interpretaties van de tekst.

Hoe kan ik AI-beelden genereren?

Er zijn verschillende manieren om AI-beelden te genereren. Eén manier is om met een computerprogramma een afbeelding vanaf nul te maken. Een andere manier is om een neuraal netwerk te gebruiken om een beeld te genereren op basis van een reeks trainingsgegevens.

Conclusie

Tussen Midjourney vs DALL-E vs Stable Diffusion is het moeilijk te bepalen welke beeldgenerator de beste is. Ze bieden allemaal verschillende voor- en nadelen aan de tafel. Uiteindelijk beslist ieder voor zich welke generator voor hem of haar het meest werkt. Als je niet kunt kiezen tussen de drie, kun je altijd neuroflash’s eigen beeldgenerator uitproberen om uitstekende foto’s te maken.

Deel deze post:

Hallo👋 Leuk dat je er bent

Genereer elke maand gratis AI-teksten en afbeeldingen! Inclusief chatbot, browserextensie, SEO-analyse en meer.

Video afspelen

KRIJG ELKE MAAND 2000 WOORDEN GRATIS.
REGISTREER JE GEWOON EN PROBEER HET UIT.

Creëer inhoud met neuroflash's AI. 10x sneller

Gebruik onze AI om elke maand gratis teksten en afbeeldingen te genereren. Meld je aan zonder creditcard.

Meer van neuroflash's blog

Ervaar neuroflash in actie met onze producttour